Aktuality

Informace k provozu školy od 3. 5. 2021

Vážení rodiče,

informujeme Vás o následujících změnách:

- od pondělí 3. 5. 2021 končí adaptační období pro žáky a výuka už poběží dle běžného rozvrhu

- preventivní antigenní testování bude od pondělí 3. 5. 2021 probíhat 1x týdně v pondělí.

Pokud bude žák chybět, test bude proveden v první den jeho osobní přítomnosti ve škole v daném týdnu. Test proběhne bezprostředně po příchodu do školy.


 

Přijatí žáci ke vzdělávání

Přijetí žáků  k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Seznam přijatých žáků :

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

Rozhodnutím ředitelky školy je 01/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

Rozhodnutím ředitelky školy je 02/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

Rozhodnutím ředitelky školy je 03/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

Rozhodnutím ředitelky školy je 04/2021  - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2021/2022.

 

Ve Veselí nad Moravou 30.4. 2021

                       Mgr. Jitka Kolůchová

                             ředitelka školy


 

Leták pro rodiče

Nabízíme Vám možnost podívat se zde na leták MŠMT pro rodiče k testování.

LETÁK 


 

Organizace výuky v týdnu 12. 4. - 23. 4. 2021

Na základě doporučení MŠMT o pozvolném zahájení prezenční výuky a poskytnutí dostatku času na adaptaci na školní prostředí je upraven rozvrh vyučování v tomto a v příštím týdnu. O rozvrhu jednotlivých tříd budou zákonní zástupci informování třídními učiteli.

Odpovídajícím způsobem bude přizpůsoben i režim ve školní jídelně a školní družině.


 

Testování žáků

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Osobní přítomnost žáků ve škole je možná pouze tehdy, pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a pokud podstoupil vyšetření preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u žáků a studentů realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. 

První test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu.

U pozitivně testovaného žáka je škola povinna zajistit jeho bezodkladné oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce je následně povinen o pozitivním testu informovat praktického lékaře pro děti a dorost.

Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu se nařizuje absolvovat PCR test.