Aktuality

Vzdělávací aktivity pro žáky

V souladu s pokyny MŠMT budeme na naší škole realizovat vzdělávací aktivity. Podrobnosti naleznete zde.

Čestné prohlášení, které je nutné přinést první den do školy, naleznete zde.


 

Informace k hodnocení za II. pololetí 2019/2020

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201/2020 informuji tímto předpisem o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v Základní škole a praktické škole Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

 

Informace o způsobu hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 najdete zde:


 

rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých žáků :

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

 

Rozhodnutím ředitelky školy je 01/2020 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021.

Rozhodnutím ředitelky školy je 03/2020 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021.

Rozhodnutím ředitelky školy je 04/2020 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021.

Rozhodnutím ředitelky školy je 06/2020 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021.

 

 

Ve Veselí nad Moravou 30.4. 2020

                                                                                                        Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka školy

 

Zveřejnění na webu :                                            30.4. 2020

Sejmutí dokumentu z webu :                                19.5. 2020


 

Přihláška do 1. ročníku

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020 - 2021

Vzhledem k mimořádným opatřením vydává MŠMT doporučení pro školy:

- organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole

- pokud je to možné, upřednostnit podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákoného zástupce dítěte ve škole.

Zápis na naší škole proběhne pouze distančně, tj. předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně doporučení poradenského zařízení). Žádosti je možné do školy posílat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Další podrobnosti o podání žádosti si prosím přečtěte zde.

 

Níže najdete odkaz na elektronickou přihlášku, kterou můžete vyplnit, vytisknout a poslat do školy společně s ostatními materiály (zejména doporučení ke vzdělávání od poradenského zařízení). Ve výběru u kolonky "Obor" prosím vyberte buď ZŠ nebo ZŠ speciální, ostatní ne. Děkujeme.

Přihláška do 1. ročníku ZŠ


 

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na webové stránky pro domácí výuku

https://nadalku.msmt.cz/cs

https://skolakov.eu/

http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020

https://www.vcelka.cz/

https://www.umimeto.org/

https://bobyho-skola.cz/

https://www.skolasnadhledem.cz/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/dily/