Aktuality

Ukončení školního roku 2019/2020

V pátek 26. 6. 2020 proběhne rozloučení se školním rokem 2019/2020.

Žáci 1.stupně si převezmou vysvědčení od 8.30 hodin ve svých třídách, žáci 2. stupně od 9.30 hodin. 

Akce se mohou zúčastnit všichni žáci školy včetně těch, kteří nenastoupili na prezenční výuku a konzultace do školy. Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení a do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.


 

Vzdělávací aktivity pro žáky

V souladu s pokyny MŠMT budeme na naší škole realizovat vzdělávací aktivity. Podrobnosti naleznete zde.

Čestné prohlášení, které je nutné přinést první den do školy, naleznete zde.


 

Informace k hodnocení za II. pololetí 2019/2020

Způsob hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

V souladu s § 4 vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 201/2020 informuji tímto předpisem o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 v Základní škole a praktické škole Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

 

Informace o způsobu hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020 najdete zde:


 

rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku ZŠ

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých žáků :

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

 

Rozhodnutím ředitelky školy je 01/2020 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021.

Rozhodnutím ředitelky školy je 03/2020 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021.

Rozhodnutím ředitelky školy je 04/2020 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021.

Rozhodnutím ředitelky školy je 06/2020 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2020/2021.

 

 

Ve Veselí nad Moravou 30.4. 2020

                                                                                                        Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka školy

 

Zveřejnění na webu :                                            30.4. 2020

Sejmutí dokumentu z webu :                                19.5. 2020


 

Přihláška do 1. ročníku

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020 - 2021

Vzhledem k mimořádným opatřením vydává MŠMT doporučení pro školy:

- organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole

- pokud je to možné, upřednostnit podání přihlášky i bez osobní přítomnosti zákoného zástupce dítěte ve škole.

Zápis na naší škole proběhne pouze distančně, tj. předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně doporučení poradenského zařízení). Žádosti je možné do školy posílat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020.

Další podrobnosti o podání žádosti si prosím přečtěte zde.

 

Níže najdete odkaz na elektronickou přihlášku, kterou můžete vyplnit, vytisknout a poslat do školy společně s ostatními materiály (zejména doporučení ke vzdělávání od poradenského zařízení). Ve výběru u kolonky "Obor" prosím vyberte buď ZŠ nebo ZŠ speciální, ostatní ne. Děkujeme.

Přihláška do 1. ročníku ZŠ