Aktuality

Přijatí žáci ke vzdělávání 2022-23

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých žáků:


Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění.

Rozhodnutím ředitelky školy je 02/2022 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023
Rozhodnutím ředitelky školy je 03/2022 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023.
Rozhodnutím ředitelky školy je 04/2022 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023.
Rozhodnutím ředitelky školy je 05/2022 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve školním roce 2022/2023.

Ve Veselí nad Moravou 2.5. 2022

Zveřejnění na webu : 2.5. 2022
Sejmutí dokumentu z webu : 17.5. 2022

Mgr. Jitka Kolůchová
ředitelka školy


 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 202

Zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2022 - 2023 se bude konat ve dnech 25. 4. a 26. 4. 2022 (pondělí a úterý) v ředitelně školy.

Prosíme rodiče, aby s sebou přinesli doporučení ke vzdělávání dítěte od poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum), rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Plakát zde

 


 

Národní plán doučování

V období od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 nadále pokračuje Národní plán obnovy (doučování).

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.

Doučování žáků škol je financováno Evropskou unií.

Plakát zde.


 

Změny mimořádných opatření

Od 19. 2. 2022 jsou upravena mimořádná opatření v souvislosti s Covid-19 takto:

Ruší se testování žáků i zaměstnanců školy. Ruší se také omezení ve školní jídelně. Je opět možné organizovat zájmové aktivity a školní akce bez nutnosti dokládat OTN.

V platnosti zatím zůstávají pravidla používání ochrany dýchacích cest.

Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy ani do školského zařízení.


 

Změny v testování

Vážení rodiče,

od pondělí 31. 1. 2022 dochází ke změně testování žáků:
    - platí ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního PCR testu; po tuto dobu se žák nemusí testovat; tuto skutečnost je třeba prokázat potvrzením; jako vhodný se jeví certifikát o prodělané nemoci.
    
Pokud dítě v uvedené 30-denní lhůtě COVID prodělalo, vybavte je, prosím, certifikátem, aby nám jej mohlo v pondělí předat.