Aktuality

Vánoční přání

Krásné vánoční svátky a hodně štěstí do nového roku!

 

                ▷ 112 vánočních obrázků zdarma na jednom místě

 

PF 2021


 

Organizace ve dnech 21. -22. 12. 2020

Vážení rodiče,

ve dnech 21. -22. 12. 2020 vyhlásilo MŠMT volné dny pro žáky. Přítomnost žáků v základní i střední škole je zakázána. Nebude probíhat prezenční ani distanční výuka. 

Od středy 23. 12. 2020 budou probíhat vánoční prázdniny, do školy nastoupí žáci opět 4. 1. 2021. 

Nastanou-li nové změny v organizaci školního roku, budete opět informováni.

Přejeme všem dětem, rodičům a zaměstnancům školy klidné svátky a mnoho sil do dalšího roku.


 

 

Znovu do školy!

S potěšením oznamujeme, že podle posledních pokynů bude naše škola

znovu otevřena pro všechny žáky od středy 18. 11. 2020

Prosím rodiče, aby třídním učitelům dali vědět, zda děti půjdou již ve středu na oběd, abychom je mohli přihlásit.

Těšíme se!


 

Ošetřovné během uzavření školy

ZŠ neposkytuje potvrzení o uzavření školy pro OČR. Vše záleží na čestném prohlášení rodičů. Nový formulář bude ke stažení na České správě sociálního zabezpečení viz tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podrobnosti zde:


 

Informace k distanční výuce

Distanční výuka probíhá prostřednictvím www.skolavpyzamu.cz. Učitelé sem mohou vkládat materiály, pracovní listy, vysvětlení, řešení a v případě vašich dotazů odpovídají na dotazy emailem. Dále probíhá komunikace a zadávání prací přes emaily. Všem ročníkům učitelé poskytují zpětnou vazbu. Je možné využívat online hodiny, žáci musí sledovat zadávání úkolů. 

Distanční výuka je povinná, z výuky omlouvá zákonný zástupce na email nebo telefonicky u příslušného třídního učitele.

V případě, že žáci nemají přístup k technice, jsou jim předávány práce v písemné podobě, ve stejné podobě odevzdávají řešení prací a vyzvedávají si nové, dle telefonické dohody (nebo ústní dohody) mohou využít konzultaci s TU a vyučujícím předmětu.

O podrobnostech k zajištění online výuky jsou rodiče a žáci v případě potřeby informováni třídními učiteli.

 

Výňatek ze školního řádu k distanční výuce.