Výsledky přijímacího řízení do střední jednoleté školy

Výsledky I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Seznam přijatých uchazečů v I. kole přijímacího řízení

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 76/2019 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 83/2019 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelky školy je SŠ 85/2019 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelkay školy je SŠ 88/2019 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

Rozhodnutím ředitelkay školy je SŠ 91/2019 přijat do 1. ročníku praktické školy jednoleté.

 Zveřejnění na webu: 25.4. 2018

Sejmutí dokumentu z webu: 14.5. 2018

                                                       

Ve Veselí nad Moravou 25.4. 2018

                                                                           Mgr. Jitka Kolůchová

                                                                           ředitelka školy