Aktuality

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

sídlo: 698 01 Veselí nad Moravou, Kollárova 1045, IČ: 70840385, tel./fax: 518 322 216

 

Přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

 

Seznam přijatých žáků :

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou,

příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle § 46, §165 odst. 2 písm. e) zákona č.

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (

školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem. 500/2004 Sb. správní řád, v platném

znění.

Rozhodnutím ředitelky školy je 01/2024 - přijat/a do 1. ročníku základní školy speciální

ve školním roce 2024/2025

Rozhodnutím ředitelky školy je 03/2024 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve

školním roce 2024/2025.

Rozhodnutím ředitelky školy je 05/2024 - přijat/a do 1. ročníku základní školy ve

školním roce 2024/2025.

Rozhodnutím ředitelky školy je 07/2024 - přijat/a do 1. ročníku základní školy speciální

ve školním roce 2024/2025.

 

Ve Veselí nad Moravou 3.5. 2024

 

Mgr. Jitka Kolůchová

ředitelka školy

Zápis do 1.ročníku

Den otevřených dveří

Dne 27.11.2023 ředitelské volno pro žáky- z důvodu stávky zaměstnanců

Dne 29.9.2023 ředitelské volno pro žáky