Dokumenty, formuláře

Dokumenty ke stažení

Žádost o mimořádné uvolnění

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění z TV

 

Zveřejnění rozpočtu

V souvislosti s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. Na základě této novelizace zveřejňujeme rozpočet školy. 

 

Rozpis rozpočtu přímých nákladů na rok 2018

Rozpočet 2018


Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou, pro základní školu speciální a pro družinu.

» ŠVP – ZŠ praktická

» ŠVP – ZŠ speciální (titulní stránka)
» ŠVP – ZŠ speciální (obsah)
» ŠVP – ZŠ speciální (první díl)
» ŠVP – ZŠ speciální (druhý díl)

» ŠVP – družina


Plán EVVO

Podívejte se blíže na plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – EVVO.

» Školní plán EVVO 2018/2019


 Plán práce školy

» Plán práce školy 2018/2019


Minimální preventivní plán

» Minimální preventivní plán 2017/2018


Plán výchovného poradce

» Plán výchovného poradenství 2018/2019


Školní řád 

» školní řád ZŠ

- školní řád Praktické školy

- vnitřní řád Školní družiny


Pravidla hodnocení žáků

» Hodnocení žáků


 

Výroční zprávy

Výroční zprávy školy jsou k dispozici v ředitelně školy.


Zápisy ze zasedání školské rady

Zápis ze zasedání školské rady ze dne 25. 10. 2017

Vyhlášení voleb do školské rady

Výsledky voleb a noví členové školské rady pro rok 2017 - 2020 

Jednací řád školské rady