I

 

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0004935 podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pedagogů ZŠ, inovativní vzdělávání dětí v ZŠ

 

Tento projekt je spolufinancován EU.


 

 

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka, reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_003/0004745 podpořený z výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ Operačního Programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů – vzdělávání pracovníků ve vzdělávání – SŠ, podporu inovativního vzdělávání žáků v SŠ – inovativní vzdělávání žáků v SŠ.

 

Tento projekt je spolufinancován EU. 

 


Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

V období od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022 nadále pokračuje Národní plán obnovy (doučování).

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19.

Doučování žáků škol je financováno Evropskou unií.

Plakát zde.


Projekt ŠABLONY

Naše škola realizuje projekt Inovativní škola II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014332-01 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Projekt je zaměřen na:

ZŠ: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů –DVPP), extrakurikulární rozvojové aktivity v ZŠ – doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her, rozvojové aktivity v ZŠ – projektový den ve škole , spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ.

Hlavními cíli projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Logo Inovativní škola II.


Dokumenty ke stažení

Žádost o mimořádné uvolnění

Žádost o slovní hodnocení

Žádost o uvolnění z TV

 

Zveřejnění rozpočtu

V souvislosti s novým zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, byl novelizován zákon č. 250/2000 Sb. Na základě této novelizace zveřejňujeme rozpočet školy. 

 

Rozpis rozpočtu přímých nákladů 

Rozpočet 


Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou, pro základní školu speciální a pro družinu.

» ŠVP – ZŠ 

» ŠVP – ZŠ speciální (titulní stránka)
» ŠVP – ZŠ speciální (obsah)
» ŠVP – ZŠ speciální (první díl)
» ŠVP – ZŠ speciální (druhý díl)

ŠVP Jednoletá praktická škola

» ŠVP – družina


Plán EVVO

Podívejte se blíže na plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – EVVO.

» Školní plán EVVO 2021/2022


 Plán práce školy

» Plán práce školy 2021/2022

Plán práce školy 2022/2023 


Plán ICT

Plán ICT 2021/2022

Plán ICT 2022/2023 


Minimální preventivní plán

» Minimální preventivní plán 2021/2022

Minimální preventivní plán 2022/2023 


Plán výchovného poradce

» Plán výchovného poradenství 2021/2022

Plán výchovného poradenství 2022/2023 


Školní řád 

»školní řád ZŠ 2023-24
-školní řád Praktické školy 2023-24

- vnitřní řád Školní družiny


Pravidla hodnocení žáků

» Hodnocení žáků


 Výroční zprávy

Výroční zpráva za školní rok 2020-2021

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 II. část


Zápisy ze zasedání školské rady

 

Zápis ze zasedání ŠR ze dne 25. 10. 2021

Jednací řád školské rady

Zápis ze zasedání ŠR 24.10.2022

Zápis ze zasedání ŠR 22.6.2023

Zápis ze zasedání ŠR 24.10.2023