Drakiáda

Vychovatelky školní družiny si pro děti v družině připravily typicky podzimní akci - pouštění draků. Příprava na akci byla důkladná - o podzimních aktivitách si povídali, kreslili obrázky, vyráběli vlastní draky. Komu se nedařilo, draka si koupil.

V den D, 1. 10. 2019, se společně vydali na prostorný trávník u Základní školy Hutník. Bohužel se nevydařilo počasí, dalo se do deště a papíroví draci moc nelítali... Děti byly trochu smutné, přece jen se moc těšily, jak si odpoledne užijí, ale taková je příroda.

Ale nic není ztraceno! Vyzkoušíme své draky v jiný den, až nám bude počasí více přát.

Mgr. Pavla Vlčková

Družina

Vychovatelky školní družiny:

  • Jana Klimková(vedoucí vychovatelka),
  • Michaela Plachá
  • Bc. Marie Křížková


Žákům školy nabízíme před začátkem vyučování a po skončení výuky pobyt ve školní družině, kde je pro žáky připraven program.

Družina je v provozu ráno od 7:00 h do 7:45 h a odpoledne od 11:30 do 15:00 hodin.

Poplatek: od 1. 9. 2014 se hradí jednotný poplatek 50 Kč/měsíc. Je možné platit pololetně i na celý školní rok. Platba je možná i bezhotovostně.