Informace o zpracování údajů

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

Kontaktní údaje správce:

Název školy:  Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

IČO:  70840385

Sídlo:  Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou

  

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO: 60555980,

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

tel: +420/543 426 061

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bližší informace o zpracování údajů - v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat, o právu přístupu k osobním údajům,  právu na opravu osobních údajů a o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů - najdete na níže uvedených odkazech:

Informace o činnostech zpracování osobních údajů