Informace o zpracování údajů

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

 

Kontaktní údaje správce:

Název školy:  Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

IČO:  70840385

Sídlo:  Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou

  

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO: 60555980,

Mgr. Anežka Rejzková

tel: 732 337 492.

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bližší informace o zpracování údajů - v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat, o právu přístupu k osobním údajům,  právu na opravu osobních údajů a o dalších právech stanovených v § 21 zákona o ochraně osobních údajů - najdete na níže uvedeném odkaze:

 Informace o zpracování osobních údajů 

 


Poskytování informací

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, zveřejňuje na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, následující základní informace.

1.  Název povinného subjektu:

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou
IČO: 70840385

Právní forma: příspěvková organizace

Činnost povinného subjektu: poskytuje vzdělávání a výchovu podle školních vzdělávacích programů.
Ředitelka školy: Mgr. Jitka Kolůchová

 

2. Pracovník určený k poskytování informací:

Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka školy, tel: 739 354 402, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

 

3. Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení:

Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka školy, tel: 739 354 402, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

 

4. Pracovník určený ke komunikaci s poradenským zařízením :

Mgr. Jitka Kolůchová, ředitelka školy, tel: 739 354 402, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

 

5. Místo a způsob získávání informací:

Písemnou formou na adresu:

Základní škola a praktická škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace

Kollárova 1045

698 01 Veselí nad Moravou

Elektronickou formou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Žádost je podána dnem, kdy ji ZŠ a PrŠ Veselí nad Moravou obdržela.

Ve Veselí nad Moravou, dne 30.8. 2019

                                                                           Mgr. Jitka Kolůchová

                                                                                   ředitelka školy