„ NA KONĚ DO BLATNIČKY“

Při návratu z výletu se obyčejně zpívá: „Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme už jsme tu.“ Ale 13. 6., kdy

se naše třída I. S vypravila na školní výlet do Blatničky, bylo deštivo, a tak jsme museli obléct i

pláštěnky a vypadalo to, že nám výlet proprší.

Cestování autobusem je zážitek. Žáci si musí koupit jízdenku a říct, kam cestují. V Blatničce jsme našli

zázemí a veškerý servis ve VINOTÉCE VÍNO HRUŠKA. Mezi tím, co jsme posvačili a snědli skvělé

buchty, které nám upekli, přestalo venku pršet. Ještě jsme měli možnost si sami vyzkoušet, jak se vaří

v automatickém kávovaru káva a čokoláda a než jsme dopili, přestalo pršet.

Přesunuli jsme se na prohlídku stájí koňů do WINERY RANCH VÍNO HRUŠKA. Tam už na nás čekali.

Vítal nás poník Nikolka. Všichni byli odvážní a Nikolku hladili a dokonce česali a hřebelcovali, někteří

se s ní prošli jako s pejskem na vodítku po areálu. Pak přijelo koňské spřežení s velkým kočárem a

paní Libuše Hrušková s námi objela okružní jízdu po Blatničce. Byl to nepopsatelný zážitek, i když

někteří museli překonat strach.

Ale to ještě nebylo všechno. Po takovém velkém zážitku žákům vytrávilo. Vrátili jsme se zpět do

vinotéky, kde na nás čekal oběd v podobě ugrilovaných špekáčků. Blatnický špekáček chutnal úplně

jinak a jen se po nich zaprášilo.

Plní dojmů a zážitků jsme opět nasedli do autobusu a zdárně jsme docestovali domů.

Velké díky patří VÍNO HRUŠKA konkrétně paní Libuši Hruškové, která pro nás připravila nevšední

zážitky.

Projekt ŽÁBA třídy I. S

S příchodem jara se probouzí příroda, ve které nacházíme spoustu námětů k tvoření.

Tentokrát nás zaujal vývoj a život žab.

Od 22. 4. do 26. 4. se žáby staly hlavním tématem PROJEKTU ŽÁBA. Povídání o žábách paní

učitelka vytiskla žákům v programu InPrint. V parku jsme hledali vývojová stádia žab. Ve třídě

žáci zpracovávali pracovní listy na zrakové vnímání, diferenciaci, matematické představy,

počty, grafomotoriku, geometrické tvary a posloupnost. Ve Výtvarné výchově a Pracovní

výchově žáci z recyklovaných materiálů tvořili společnou koláž „ Život u vody“ a skákající

žáby, se kterými pořádali závody ve skoku dalekém.

Báseň o žábě vytisknutá v programu InPrint se žákům snadněji učila.

Celý projekt byl završen instalací výstavky prací na chodbě, kde se měli možnost všichni žáci

seznámit s životem žab.

Projektový den Strážnice třídy I. S

Sociální učení je pro život našich žáků velmi důležité. Proto se snažíme vycestovat i mimo

Veselí nad Moravou.

28. 5. jsme společně jeli vlakem do Strážnice. Žáci si koupili jízdenky na nástupišti je označili

v turniketu. Naše cesta vedla na výstavu naší bývalé žačky Sandry Chovancové do minigalerie

SANYNKA, kde vystavuje své obrazy. Sandra nám vysvětlila, jak její obrazy vznikají. Potom

jsme se všichni i se Sandrou přesunuli na Baťův kanál, kde jsme posvačili a nabrali další sílu

na cestu do Centra pro rodinu.

V cukrárně si žáci koupili drobné občerstvení, objednávali si a platili sami. Bylo zapotřebí si

odpočinout a vydat se na zpáteční cestu. Tentokrát autobusem, koupit jízdenku, naložit

vozík, spokojeně se usadit a sledovat cestu zpět do Veselí.

Projektový den se vydařil a určitě nebyl poslední.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ VŘESOVICE. 3. – 7. 6. 2024

Jako je již zvykem poslední roky, také letos jsme vyrazili na školu v přírodě do Vřesovic. Skupina mladších i větších dětí se během týdne popasovala s celotýdenní soutěží, kde plnily 4 týmy různé úkoly, ať již v oblasti sportovní, kreativní nebo při běžných denních činnostech. Z dalších aktivit děti absolvovaly plavecký bazén, vytvořily si krásné upomínkové předměty, opékaly špekáčky, hrály společné hry, zpívaly při kytaře. V pátek jen nerady odjížděly plné dojmů a zážitků. Velký dík patří všem paním učitelkám., které se na přípravě a realizaci akce podílely.

Den zdraví a bezpečnosti

Dne 16. 5. 2024 se žáci naší školy účastnili – „Dne zdraví a bezpečnosti“

Akce proběhla v areálu DDM ve Veselí nad Moravou. Žáci soutěžili v teorii z dopravní výchovy, v jízdě zručnosti, první pomoci a jízdě po dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu.

Akce proběhla úspěšně, žáci se zdokonalili v jízdě na kole, upevnili si své vědomosti ohledně křižovatek a dopravních značek. Osvojili si pravidla pro přecházení přes silnici, po přechodu pro chodce, při jízdě na kole a dále si projeli jízdu zručnosti s šesti překážkami. Za své vědomosti, zručnost při ovládaní kola a koloběžky, žáci obdrželi ceny a diplom. Na akci se podílela městská policie Veselí nad Moravou a DDM Veselí nad Moravou.

V první kategorii se umístili: Ve druhé kategorii se umístili:

1. Jarolík J. 1. Kubíková T.

2. Dulínková A. 2. Harakal S.

3. Fonseca N. T. 3. Burca R.

Svobodová Marie

Den dětí

31.5 jsme na naší škole slavili Den dětí. Žáci deváté třídy připravili pro ostatní stanoviště se zábavnými

úkoly. Děti musely poslepu odstřihnout bonbón, malovat pískem, zvládnout opičí dráhu a prolézt

pavoučí sítí. Nebojácné děti hledaly v bahně skleněnky, určovaly předměty, ukázaly fotbalové

dovednosti. Kdo splnil všechny úkoly, dostal sladký balíček. Na závěr si všichni zatancovali s paní

učitelkou Kačkou několik tanečků. Deváťáci děkujeme za pěkný den!

Skanzen Strážnice

Žáci deváté třídy se 28.5 vydali poznávat stará řemesla do skanzenu ve Strážnici. Naučili se, jak se

vyrábí cihly z hlíny, zaujala je sklářská výroba, hledali rozdíly v hlínách. Společně jsem si zahráli hry,

kterými se bavili pasáčci dobytka a na památku si nakreslili strom z barev hlíny. Žáci obdivovali staré

stavby a odnesli si spoustu nových znalostí.

Výlet III. třídy

Na poněkud netradiční výlet se vypravili žáci III. třídy 23. 5. 2024. Jejich cílem byla návštěva vojenského bunkru Jitulka na Svatém Antonínku. Po náročném výstupu na samý vrchol Antonínku je čekalo velmi milé překvapení. Vojenský bunkr s bohatou vojenskou výbavou a milými pány, kteří se jim velmi věnovali. Po prohlídce bunkru, kde je zaujala hlavně vysílačka morseovky, byla připravena střela z maket vojenských zbraní. Nejen kluci byli velice nadšeni… Pro zahnání hladu využili možnosti opékání špekáčků. Krásné počasí umožnilo i pozorování okolí dalekohledem. 

Jen neradi se děti loučily s tajným místem, které zná jen málokdo. Cestou zpět nemohly opomenout návštěvu baziliky a také studánky, kde naplnily své nádoby „svatou vodou“. Celý výlet zakončily zaslouženou zmrzlinou v Blatnici. Jistě budou ještě dlouho vzpomínat na tento netradiční výlet.

 

 

Jaro ve třídě I.S

 

Zima je za námi a jaro si letos opravdu pospíšilo.

Je nejkrásnějším obdobím roku, žáci ho přivítali jarními básničkami, které se naučili

z pracovních listů, které paní učitelka vytiskla v novém programu In Print.

V projektovém dnu „Jaro na dědině“ se vypravili žáci autobusem do Blatnice pod Svatým

Antonínkem do muzea. Tam se dověděli, jak žili naši předkové, ochutnali velikonočního

beránka a ve výtvarných dílničkách si vyrobili drobné velikonoční ozdoby.

Před Velikonocemi potom ve škole vyzkoušeli nové jarní recepty a vytvořili „ jarní kuchařku“,

které paní učitelka vytiskla v programu In Print. Podle těchto receptů uvařili polévku

z medvědího česneku, v nové pekárně upekli mazanec a slané muffiny.

Jaro přináší spoustu výtvarných námětů k různému tvoření. Žáci si vyzkoušeli práci se

dřevem. Připravenými velikonočními motivy z překližky, které obrousili, pomalovali a poté

nalakovali, vyzdobili prostranství před školou.

K MDŽ svým maminkám upekly děti v nové pekárně sladký dárek – sušenky.

Každá práce musí být po zásluze odměněna. A proto po těch všech aktivitách si žáci zasloužili

také malou odměnu, a tak si zašli do hracího centra Opička. Každý si tam našel své místečko

na hraní a k odpočinku a na závěr se odměnili malým pohoštěním.

Výuka dopravní výchovy na DDM Veselí nad Moravou

V pondělí 15. 4. 2024 se naše třída zúčastnila výuky dopravní výchovy na DDM. Po teoretické části, kdy byli žáci seznámeni s pravidly pro chodce, cyklisty a obecně účastníky silničního provozu, si vše vyzkoušeli v praxi při jízdě na dopravním hřišti a jízdě zručnosti. Znalostní testy i jízdy dopadly dobře, z žáků se stali mladí cyklisté s cyklistickým průkazem a už se těší, až si své zkušenosti a vědomosti užijí v běžném silničním provozu.