Třídy

Přehled tříd pro školní rok 2018/2019

Třídní učitel  Třída Asistentky pedagoga
Mgr. Kráčalíková Markéta I. S K. Honková, Dis., Mgr. A. Dulová
Mgr. Králíková Hana II. S K. Trchalíková, Dis.
Mgr. Filípková Andrea III. S S. Hanáková
Mgr. Říha Jiří IV. (ročník 4. a 5.) Bc. Křížková M.
Mgr. Aujezdská Martina VI. (ročník 6. a 7.)  
Mgr. Říhová Kamila II. (ročník 2. a 3.) M. Plachá
Mgr. Suchomelová Dagmar IX.  
Mgr. Mičková Blanka VIII.  
     
Mgr. Brákorová Jana I. P  (SŠ) V. Pazderová
Mgr. Slováková Jana II. P (SŠ) D. Valášková

Netřídní učitel

Mgr. Andrea Rapantová

                 

Výchovný poradce: Mgr. Andrea Filípková a Mgr. Jitka Kolůchová.


Preventista sociálně patologických jevů: Mgr. Jiří Říha.


Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Andrea Rapantová.