Zaměstnanci školy

Vedení školy

 • Ředitelka školy: Mgr. Jitka Kolůchová
 • Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Aujezdská

Kancelář školy

 • Miroslava Říhová
 • Homová Marcela

Učitelé základní školy

 • Mgr. Brákorová Jana
 • Mgr. Filípková Andrea
 • Mgr. Kráčalíková Markéta
 • Mgr. Králíková Hana
 • Mgr. Marková Vendula
 • Mgr. Mičková Blanka
 • Mgr. Říha Jiří
 • Mgr. Říhová Kamila
 • Mgr. Suchomelová Dagmar
 • Mgr. Svobodová Vlastimila

Učitelé jednoleté praktické školy

 • Mgr. Mičková Blanka
 • Mgr. Slováková Jana

Výchovný poradce

 • Mgr. Jitka Kolůchová, Mgr. Markéta Kráčalíková

Prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Jiří Říha

Koordinátor ŠVP ZŠ

 • Mgr. Andrea Filípková

Koordinátor ICT

 • Mgr. Martina Aujezdská

Asistentky pedagoga

 • Mgr. Dulová Alena
 • Herodesová Renata
 • Bc. Jansová Petra
 • Klimková Jana
 • Pijáčková Kateřina
 • Bc. Svobodová Marie
 • Valášková Dagmar
 • Veverková Tamara
 • Zacharová Eva

Vychovatelky školní družiny

 • Klimková Jana, vedoucí vychovatelka
 • Bc.Svobodová Marie
 • Bc.Jansová Petra

Výdej stravy

 • Veverková Tamara

Úklid

 • Sahajová Martina
 • Pavková Ludmila